หน้าแรก > ร้านเด่นในศูนย์ >> ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ ปทุมธานี (Unicity)

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ ปทุมธานี (Unicity)

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ ปทุมธานี (Unicity)

ประวัติของยูนิซิตี้

รากฐานของบริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล หยั่งลึกกว่าเกือบทุกบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจแบบเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จ นั่นคือ บริษัท เร็กซ์ซอลล์ โชว์เคส อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท เอ็นริช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท เร็กซ์ซอลล์ ดรัก เริ่มมีแฟรนชายส์ (franchise) ร้านขายยาแห่งแรกและเป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 100 ปี ในช่วงเวลาที่รวมกิจการ บริษัท เร็กซ์ซอลล์ โชว์เคส แผนกธุรกิจเครือข่ายของเร็กซ์ซอลล์ ดำเนินธุรกิจมาได้ 11 ปี ในขณะที่บริษัท เอ็นริช อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินธุรกิจมาได้ 18 ปี ทั้งสองบริษัทต่างก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ต่อต้านอายุ และตลาดเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์
โดยที่จังหวัดปทุมธานีก็มีอีกหนึ่งสาขา ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ ตั้งอยู่ใต้    รังสิตอพาร์ทเม้นท์ 2 ในศูนย์การค้าตลาดรังสิต ซึ่งผลิตภัณฑ์มีดังนี้

1. Bios Life Complete
2. Bios Life Slim (SX)
3. Bio C
4. Bone Mate Plus
5. Cardio Basic
6. Cardio Essential
7. CM Plex Cream
8. CM Plex Capsule
9. Immunizen
10. Omega Life
11. Visutien

     ซึ่งหากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ 02-9594499 โทรสาร.02-9594498
หรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.siamunicity.co